Contrabanda Store в подкрепа на Surfrider Foundation Sofia. Регистрирай се в кампанията на страницата на Contrabanda Store във Фейсбук в продължение на 4 поредни седмици и всяка седмица можеш да спечелиш комбо от награди. За всяка регистрация Contrabanda дарява по 10 стотинки на Surfrider Foundation Sofia, с което ще подпомогнете за набирането на средства за дейността на Surfrider Foundation Sofia. Благодарим на всички, които допринасят за опазването на морето, плажовете и вълните!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>