Англо-американското училище в София ни покани да участваме на техния втори поред “Панаир по устойчиво развитие”. Темата на панаира беше “Изграждане на един устойчив свят”, където присъстваха ученици от 6 до 12 клас на няколко софийски училища. Основните теми бяха създаването на различни структури, които щадят природните ресурси, като същевременно отговарят на нуждите за функционалност и красота. Благодарим за поканата, получи се много приятно и ползотворно според нас събитие! Надяваме се това хубаво събитие да продължи традицията и следващата година отново да имаме шанс да участваме, да се срещнем с учениците и да работим заедно в посока опазване на морето, реките и плажовете.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>