616x337_ENПрез 2013 г. популярността на най-голямата инициатива, свързана с информиране на обществото, образование и действия срещу замърсяването на океаните, езерата, реките и техните крайбрежия, Ocean Initiatives, продължава да расте.

Както вече знаете, всяка година от създаването ѝ през 1996 г., броят на акциите по почистванията и участниците в тях нарастват. Благодарение на всички вас, вашата мобилизация и вашите действия на местно ниво, повече от 50 хил. човека участваха в Ocean Initiatives през 2012 г., като бяха организирани повече от 1230 почиствания из целия свят.

През 2013 Surfrider Foundation Sofia – местното представителство на Surfrider Foundation Europe ще се включи за трета поредна година. Както си спомняте, миналата година, заедно направихме възможни почиствания на общо 5 плажа по цялото Черноморско крайбрежие.

За да бъдем още по-ефективни и да бъде чуто нашето послание от още повече хора, тази година ви призоваваме сами да организирате почистване.

Повече информация за проекта на специалната секция Ocean Initiatives в уебсайта ни.

Ако искате да регистрирате почистване на вашия плаж, езеро, река, поточе, бряг, заедно със свои приятели и/или други ентусиасти, можете да го направите тук: www.initiativesoceanes.org, като ни информирате на surfriderbg@gmail.com
При всички случаи ние сме насреща, за да продължим заедно да се борим за чисти плажове и достъп за всички, които искат да им се наслаждават.

Благодарим ви за доверието и обичта към нашето море!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>